Author: dkouis

3o Διεπιστημονικό Συνέδριο  – Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα την Εποχή της Πληροφορίας: Σημεία αναφοράς ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού
Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας

Συνδιοργάνωση του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του ΤΑΒΜ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, της Ερευνητικής Ομάδας IHRC του ΤΑΒΜ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και του Συνδέσμου Φιλολόγων Κερκύρας με τη συνεργασία της Έδρας UNESCO του Ιονίου Πανεπιστημίου για τις απειλές κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς και των σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά δραστηριοτήτων, ...

Περισσότερα

Αγαπητές φοιτήτριες/ αγαπητοί φοιτητές,

Η εξεταστική περίοδος για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 12/02/2024 – Δείτε το πρόγραμμα της Εξεταστικής ΕΔΩ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο οι φοιτητριες/τές που θα μεταφορτώσουν τα ταυτοποιητικά τους έγγραφα (ακαδημαϊκή, αστυνομική ή στρατιωτική ταυτότητα) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα στο E-courses, δηλώνοντας αυτόματα ότι αποδέχονται τους όρους εξέτασης.

Για τη μεταφόρτωση και τη δήλωση συμμετοχής καθώς και λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης θα αποσταλεί ξεχωριστή ενημέρωση από κάθε διδάσκουσα/οντα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα (5-9/2/2024). ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 1386 – 10/1/2024  – ΑΔΑ 92Μ646Μ9ΞΗ-7Σ8) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΠΑΔΑ” 2023-2024 – 3 θέσεις, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.

Προθεσμία υποβολών: από 11 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη ως και 22 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Περισσότερα

Αγαπητοί φοιτητές,

η εξεταστική περίοδος για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024.

Δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου 2023 – 2023 εδώ.

Συμμετοχή στις εξετάσεις

  1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (γραπτές ή προφορικές) πραγματοποιείται αποκλειστικά με φυσική παρουσία.
  2. ...
Περισσότερα

JIIM (Journal of Integrated Information Management) is an open-access blinded review journal that comprises research articles on all aspects and issues regarding Information Science and Integrated Information Management. Case studies on applied research and theoretical discussions addressing methodological questions are also of interest to this Journal. Furthermore, the role of Informatics as a necessary tool for Information Science & Management is a thematic cluster of the Journal. Starting from integrating the informational function of cultural organizations (Libraries, ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ο προσωρινός κατάλογος επιτυχόντων / απορριπτέων (με βαθμολογική σειρά βάσει του αριθμού αίτησης).

Για την αποστολή ερωτημάτων και ενστάσεων χρησιμοποιήστε την υπηρεσία e-Γραμματεία [https://e-grammateia.alis.uniwa.gr/?lang=el]  ως την ημερομηνία που προβλέπεται στο έγγραφο των αποτελεσμάτων.

Αμέσως μετά την έκδοση του οριστικού καταλόγου επιτυχόντων οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν οδηγίες για την εγγραφή τους (Σεπτέμβριος 2023) και την έναρξη των μαθημάτων (Οκτώβριος 2023). ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία θέση (1) Βιβλιοθηκονόμου – Καταλογράφου  στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23η Απριλίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.athenscollege.edu.gr/about-us/hr/jobs

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» της Πράξης με τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας – Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου και Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» και MIS 5044975.

Αντικείμενο Σύμβασης: Οργάνωση και συντονισμός των ενεργειών ανάπτυξης και καθιέρωση λεξιλογίων και θησαυρών όρων της Πράξης – Σύνταξη προδιαγραφών τεκμηρίωσης – Τεκμηριωτική επιμέλεια μεταδεδομένων

Κωδικός: ΕΠΣΕΤΑΚ/ΣΕΟΧ01/ΙΤΑΚΕ-3

Διάρκεια: Aπό την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.10.2023

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολογίας / Ιστορίας ή ΠΕ Επιστήμονας Πληροφόρησης με ειδίκευση στη Bιβλιοθηκονομία ή στην Αρχειονομία ή στη Μουσειολογία

Αριθμός Συνεργατών: 1

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 10η Απριλίου 2023 (13.03.2023). ...

Περισσότερα

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων 2022-23 και τη σχετική έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος:

 

Σημειώνεται ότι:

  • Η σειρά κατάταξης βασίζεται στους αριθμούς πρωτοκόλλου του κάθε υποψηφίου.
  • Ενστάσεις κατατίθενται στη γραμματεία του τμήματος έως και την 16/9/2022