ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – Προκήρυξη ΠΜΣ «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» 2020-2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – Προκήρυξη ΠΜΣ «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» 2020-2021

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία»
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προκήρυξη ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου έως και τη Παρασκευή 10 Ιουλίου 26 Ιουνίου 2020 (3:00 μ.μ.) μέσα από την ιστοσελίδα:

https://alis.uniwa.gr/pms_aitisi_20202021 (Η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι διαθέσιμη από την 1η Ιουνίου)

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία προς συμπλήρωση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής κ.λπ. παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Σε κάθε περίπτωση πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ αποκλειστικά με την αποστολή email στη διεύθυνση alis_master@uniwa.gr

Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματείας ΠΜΣ
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης – Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών – Γραφείο Κ6.008

Πανεπιστημιούπολη 1 – Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω

Email: alis_master@uniwa.gr