Ορθή Επανάληψη – Κατατακτήριες Εξετάσεις

Ορθή Επανάληψη – Κατατακτήριες Εξετάσεις

Γενικές Οδηγίες

Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η κατάταξη των πτυχιούχων στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης γίνεται με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα:

Μάθημα 1ο ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μάθημα 2ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μάθημα 3ο ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Για την ύλη των μαθημάτων, δείτε τον σύνδεσμο https://alis.uniwa.gr/katataktiries-exetaseis.

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος:

Τηλέφωνα: 210 5385203

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: alis@uniwa.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10 έως 26 Νοεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: alis@uniwa.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (κατεβάστε την εδώ)

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
3. Αναλυτική βαθμολογία
4. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως συνημμένα pdf στο email σας. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δεν χρειάζεται να καταθέτετε επιπλέον διπλώματα και μεταπτυχιακούς τίτλους.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία και με οδηγίες για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.