Λίστα αξιολόγησης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων εαρινού εξαμήνου 2019-2020