Κατατακτήριες εξετάσεις 2019-2020 – Ημερομηνία Διεξαγωγής

Κατατακτήριες εξετάσεις 2019-2020 – Ημερομηνία Διεξαγωγής

Σας γνωρίζουμε ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις για το Τμήμα μας (Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομία και Συστημάτων Πληροφόρησης) θα διενεργηθούν την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Κ7.205,  στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1, Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • Μάθημα «Νεότερη Ελληνική ιστορία»                                          9.00 – 11.00
  • Μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών»                11.00 – 13.00
  • Μάθημα «Κοινωνία και Πληροφορία»                                         13.00 – 15.00

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο για την ταυτοποίηση τους.

Υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις (σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία), οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος, στο διάστημα 1 ως 15 Νοεμβρίου 2019, προσκομίζοντας αντίγραφο του πτυχίου ΑΕΙ και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.

Τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη έχουν ανακοινωθεί εδώ.