Κατατακτήριες εξετάσεις 2019-2020 – Εξεταστέα ύλη

Κατατακτήριες εξετάσεις 2019-2020 – Εξεταστέα ύλη

Τα μαθήματα και η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων του τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 είναι τα εξής:

 

Μάθημα «Νεότερη Ελληνική ιστορία»

  • Richard Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας, 1770-2013, Αθήνα, Κάτοπτρο, 2015
  • Thomas Gallant, Νεότερη Ελλάδα, Αθήνα:Εκδόσεις πεδίο, 2017

 

Μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών»

  • Δημήτρης Κουής, Μάρκος Δενδρινός, Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Πληροφοριών, Αθήνα:Eκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010 [(κεφάλαια 2,3,4 (εκτός του 4.2.2.2.), 5 (εκτός του 5,4.1)]

 

Μάθημα «Κοινωνία και Πληροφορία»

  • Καλογήρου, Γ., Παναγιωτόπουλος, κ.λπ., Κοινωνία της πληροφορίας και οικονομία της γνώσης, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6206 
  • Παρασκευάς, Μ., Ασημακόπουλος, Γ., Τριανταφύλλου, Κοινωνία της πληροφορίας: υποδομές, υπηρεσίες και επιπτώσεις, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/378

 

Υλικό σχετικά με τις εξετάσεις μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική τάξη στη διεύθυνση http://ecourses.alis.uniwa.gr/course/index.php?categoryid=33 [Σύνδεση ως επισκέπτης / κωδικός: alis]