Πίνακας κατάταξης υποψηφίων Εντεταλμένων Διδασκόντων εαρινού εξαμήνου 2022-23