Πίνακες κατάταξης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων 2022-23

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων 2022-23

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων 2022-23 και τη σχετική έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος:

 

Σημειώνεται ότι:

  • Η σειρά κατάταξης βασίζεται στους αριθμούς πρωτοκόλλου του κάθε υποψηφίου.
  • Ενστάσεις κατατίθενται στη γραμματεία του τμήματος έως και την 16/9/2022