Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πληροφορίας

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πληροφορίας

Δείτε εδώ την προκήρυξη για εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου για το Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Προκήρυξη (pdf)

Σημαντικές ημερομηνίες:

  • Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 01/6/2022 ως και 14/6/2022 (αποστολή υποψηφιοτήτων στη Γραμματεία του Τμήματος)
  • Διεξαγωγή ψηφοφορίας: 20/6/2022 – ώρα 10.00 – 13.00
  • Επαναληπτική ψηφοφορίας (εφόσον απαιτηθεί): 21/6/2022 – ώρα 10.00 – 13.00