Πρόσκληση για συνέντευξη υποψηφίων ΠΜΣ «Διαχείριση της Πληροφορίας ΒΑΜ» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πρόσκληση για συνέντευξη υποψηφίων ΠΜΣ «Διαχείριση της Πληροφορίας ΒΑΜ» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πρόσκληση για συνέντευξη υποψηφίων ΠΜΣ «Διαχείριση της Πληροφορίας σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πληροφορίες – επικοινωνία (Γραμματεία ΠΜΣ)

http://askalibrarian.alis.uniwa.gr/