Θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε πολίτες της ΕΕ

Θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε πολίτες της ΕΕ

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προσφέρει κάθε χρόνο περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε πολίτες της ΕΕ που, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο των πανεπιστημιακών σπουδών τους και έχουν αποκτήσει πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, καθεμία από τις οποίες διαρκεί 5 μήνες:

  • 1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου (πρώτη περίοδος)
  • 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου (δεύτερη περίοδος)
Οι αιτήσεις για την περίοδο πρακτικής άσκησης Σεπτεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021 θα είναι ανοικτές από τις 17 Φεβρουαρίου (12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) έως τις 16 Μαρτίου 2020 (12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών).