Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ΠΜΣ ΒΑΜ ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ΠΜΣ ΒΑΜ ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν ο οριστικός κατάλογος επιτυχόντων (με αλφαβητική σειρά) και ο οριστικός πίνακας με τους επιλαχόντες – ούσες.

Αρχείο οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων ακαδημαϊκό έτος 2018-2019