Θέματα Πτυχιακών Εργασιών 2022-2023

Πτυχιακές εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

Α/Α

Θέμα / Επιστημονική περιοχή

Σύντομη περιγραφή

Υπεύθυνος Καθηγητής

Αρχεία, Αρχειακά τεκμήρια Δημιουργία Ευρετηρίου στο Αρχείο του Νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ. [Γ.Α.Κ.] Γιάννης Στογιαννίδης
 2 Αρχεία, Αρχειακά τεκμήρια Δημιουργία ηλεκτρονικού ευρετηρίου σε συμβολαιογραφικό αρχείο. Περιγραφή διαθηκών. [Γ.Α.Κ.] Γιάννης Στογιαννίδης
 3 Αρχεία, Αρχειακά τεκμήρια Περιγραφή αρχείων καλλιτεχνών. [Εθνική Πινακοθήκη] Γιάννης Στογιαννίδης
 4 Αρχεία, Αρχειακά τεκμήρια Διοικητική ιστορία του οργανισμού και περιγραφή αρχειακών φακέλων εργαζομένων. [Γ.Α.Κ.] Γιάννης Στογιαννίδης
 5 Αρχεία, Αρχειακά τεκμήρια Ταξινόμηση και περιγραφή αρχείου με αρχειακά πρότυπα. [Ι.Α.Δ.Α., ΙΑΕΤΕ, ΠΙΟΠ] Γιάννης Στογιαννίδης
6 Ηλεκτρονικές Εκδόσεις Η εργασία επικεντρώνει στη χρήση εργαλείων για την δημιουργία και διάθεση ηλεκτρονικών, επιστημονικών βιβλίων με έμφαση στην ψηφιακή διατήρηση του περιεχομένου. Το πεδίο εφαρμογής θα αφορά τις εκδόσεις Κάλλιπος Δημήτριος Κουής
7 Βιβλιομετρία Η εργασία επικεντρώνει στη χρήση των διεθνών βάσεων βιβλιογραφικών αναφορών για την δημιουργία βιβλιομετρικών αναλύσεων σε ερευνητικές οντότητες και ερευνητικές περιοχές. Το πεδίο εφαρμογής θα αφορά τις βάσεις αναφορών Scopus, Google Scholar, Web of Science, ORCID και PubMed Δημήτριος Κουής
8 Επεξεργασία εικόνας, Πληροφοριακή παιδεία, Πνευματικά δικαιώματα Εργαλεία χρήσης εικόνων και βίντεο στο διαδίκτυο – Η εργασία αφορά στον εντοπισμό και την παρουσίαση εργαλείων που μας καθοδηγούν στον ορθό τρόπο χρήσης και διαμοιρασμού εικόνων και βίντεο που εμφανίζονται στο διαδίκτυο, όπως τον έλεγχο της αυθεντικότητάς τους, τα πνευματικά δικαιώματα κ.λπ. Δημήτριος Κουής
9 Πληροφοριακά συστήματα Συστήματα διαχείρισης εξοπλισμού και λογισμικού (Asset Management) – Εφαρμογή με τη χρήση του λογισμικού GLPI για την αποτύπωση των υποδομών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Δημήτριος Κουής
10 Αρχεία, Αρχειακά τεκμήρια Εκθέσεις βιβλίων και αρχειακού υλικού Σπύρος Ζερβός
11 Συντήρηση υλικού Ιστορικό οπτικοακουστικό υλικό: φθορές και ανάγκες διατήρησης σε Αρχεία Σπύρος Ζερβός
12 Βιβλιοθηκονομία Πολιτικές πρόσβασης αποθετηρίων Εθνικών Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική. Θα γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση των πολιτικών πρόσβασης σε αποθετήρια Εθνικών Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική με στόχο να εντοπιστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές και η τάση που επικρατεί στις πολιτικές πρόσβασης Αλέξανδρος Κουλούρης
13 Βιβλιοθηκονομία Πολιτικές πρόσβασης αποθετηρίων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική. Θα γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση των πολιτικών πρόσβασης σε αποθετήρια Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική με στόχο να εντοπιστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές και η τάση που επικρατεί στις πολιτικές πρόσβασης Αλέξανδρος Κουλούρης
14 Βιβλιοθηκονομία Εφαρμογή των αδειών creative commons σε αποθετήρια Εθνικών Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική. Θα γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση για την εφαρμογή των αδειών creative commons σε αποθετήρια Εθνικών Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική με στόχο να εντοπιστεί η τάση που επικρατεί στις άδειες χρήσης Αλέξανδρος Κουλούρης
15 Βιβλιοθηκονομία Εφαρμογή των αδειών creative commons σε αποθετήρια Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική. Θα γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση για την εφαρμογή των αδειών creative commons σε αποθετήρια Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική με στόχο να εντοπιστεί η τάση που επικρατεί στις άδειες χρήσης Αλέξανδρος Κουλούρης
16 Αρχειονομία, Αρχειακά τεκμήρια Η χρησιμότητα του σταδίου της εκκαθάρισης στον κύκλο ζωής των αρχειακών τεκμηρίων… Γεώργιος Γιαννακόπουλος
17 Αρχειονομία, Αρχειακά τεκμήρια Τα αρχειακά τεκμήρια της Επανάστασης του 1821. Εντοπισμός και παρουσίαση αρχειακών ενοτήτων Γεώργιος Γιαννακόπουλος
18 Βιβλιοθηκονομία/ Πληθοπορισμός (croudsourcing) Αξιοποίηση ενεργειών πληθοπορισμού για την οργάνωση των συλλογών Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση
19 Επιστήμη της Πληροφορίας Από τη διαχείριση τεκμηρίων στη διαχείριση δεδομένων: Αλλαγές στους οργανισμούς πληροφόρησης Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση
20 Φιλοσοφία Βάση δεδομένων θεματικού χάρτη (topic map) των έργων του Αριστοτέλη Μάρκος Δενδρινός
21 Φιλοσοφία Εύρεση βιβλιογραφίας επιστημονικών και φιλοσοφικών έργων της μεσαιωνικής περιόδου… Μάρκος Δενδρινός
22 Μάρκετινγκ Infuencer marketing και συμπεριφορά καταναλωτή Ευτυχία Βραϊμάκη
23 Μάρκετινγκ Personal branding για βιβλιοθηκονόμους Ευτυχία Βραϊμάκη
24 Διοίκηση οργανισμών/Οργανωσιακή συμπεριφορά Οι φιλικές σχέσεις στον χώρο εργασίας Ευτυχία Βραϊμάκη
25  Διοίκηση οργανισμών/Μάρκετινγκ Ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών για παιδιά Ευτυχία Βραϊμάκη
26 Βιβλιοθεραπεία Η σημασία της βιβλιοθεραπείας ως κοινωνική υπηρεσία των Ελληνικών βιβλιοθηκών Αγγελική Αντωνίου
27 Βιβλιοθήκες Η βιβλιοθήκη ως εργαλείο στις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις Αγγελική Αντωνίου
28 Αρχεία Από τα αρχεία στον σκοτεινό τουρισμό Αγγελική Αντωνίου
29 Πληροφοριακά Συστήματα Πολυμεσική Ανάκτηση Πληροφοριών: Εικόνα και Ήχος Ιωάννης Τριανταφύλλου
30 Πληροφοριακά Συστήματα Αξιολόγηση εφαρμογών κινητών (MobileApps) μέσω σχολίων χρηστών: Διαχείριση σχολίων και εξαγωγή συμπερασμάτων Ιωάννης Τριανταφύλλου
31 Βιβλιοθηκονομία Βιβλιοθήκες μουσείων στην Αθήνα Κωνσταντίνος Κυπριανός
32 Βιβλιοθηκονομία Βιβλιογραφική επισκόπηση των ανοιχτών συνδεδεμένων δεδομένων και των βιβλιοθηκών Κωνσταντίνος Κυπριανός
33 Βιβλιοθηκονομία Κριτική ανάλυση της στάσης των φοιτητών του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης απέναντι στην καταλογογράφηση και την ταξινόμηση Κωνσταντίνος Κυπριανός
34 Βιβλιοθηκονομία Οδηγίες και καλές πρακτικές για την καταλογογράφηση σε σχολικές βιβλιοθήκες Κωνσταντίνος Κυπριανός
35 Μουσειολογία και Τεκμηρίωση Δημιουργία εγγραφών μουσειακής περιγραφής (VRA, CDWA, αλλά κυρίως CIDOC) για ιδιαίτερα / ενδεικτικά έργα που θα επιλεγούν, ώστε να δημιουργηθεί κατάλληλη συλλογή ως εκπαιδευτικό βοήθημα Σαράντος Καπιδάκης
36 Πληροφόρηση Διακίνηση ερωτηματολογίων σε ευρεία κλίμακα για να διερευνηθεί πόσοι γνωρίζουν στην Ελλάδα τα προσόντα και τις αρμοδιότητες ενός Αρχειονόμου – Βιβλιοθηκονόμου Σαράντος Καπιδάκης
37 Επεξεργασία της πληροφορίας Ανάλυση tweets στην Ελληνική γλώσσα για εξαγωγή των λέξεων που σχετίζονται με το συναίσθημα , και παράλληλα οργάνωση των tweets ως ένα επισημειωμένο σύνολο δεδομένων, για αξιολόγηση λογισμικού που ανιχνεύει το συναίσθημα Σαράντος Καπιδάκης
38 Τεκμηρίωση Περιγραφή ανοικτών έργων λογισμικού (π.χ. στο https://openedtech.ellak.gr/robotics2021/) πεδία κατάλληλα : με βάση το υλικό, λογισμικό, προϋπολογισμό, τομέα εφαρμογής, κατηγορία/βαθμίδα δημιουργών, δημιουργοί, κλπ. Θα γίνουν διαθέσιμα μέσω του Ιστού, και θα περιλαμβάνουν δημιουργία διεπαφής (φόρμας) για αυτόματη εισαγωγή νέων έργων Σαράντος Καπιδάκης
39 Τεκμηρίωση Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για την ΕΛΕΤΟ (http://www.eleto.gr/) Περιγραφή: Περιλαμβάνει κυρίως την οργάνωση των άρθρων των συνεδρίων καθώς και του περιοδικού (ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ) της ΕΛΕΤΟ, που είναι όλα διαθέσιμα ψηφιακά (άρα δεν έχουμε ψηφιοποίηση) σε ψηφιακή βιβλιοθήκη με εύκολη πρόσβαση με διάφορους τρόπους αναζήτησης. Επίσης περιλαμβάνει προβλέψεις (π.χ. φόρμες, διαδικασίες) για τον εύκολο / αυτόματο εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με το νεώτερο υλικό Σαράντος Καπιδάκης
40 Επεξεργασία της πληροφορίας Η πληροφορία μέσα από τα tweets: Συλλογή και ταξινόμηση tweets από επιλεγμένες πηγές Σαράντος Καπιδάκης
41 Επεξεργασία της πληροφορίας Ανακάλυψη και οπτικοποίηση συσχετιζόμενων θεμάτων αναζήτησης μέσα από τα google trends Περιγραφή: ανάδειξη του τρόπου εύρεσης των συσχετίσεων παρόμοιων θεμάτων, πιθανόν σε διαφορετικές περιοχές ή χρονικές περιόδους Σαράντος Καπιδάκης
42 Επεξεργασία της πληροφορίας Καταλογογράφηση, σύνδεση και κατηγοριοποίηση ειδήσεων. Περιγραφή: δημιουργία μιας αρκετά εμπλουτισμένης βάσης με ειδήσεις από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές ημέρες που συνδέονται με βάση την περιεχόμενη είδηση . Θα δοθεί έμφαση στη διαδικασία και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν Σαράντος Καπιδάκης