Θέματα Πτυχιακών Εργασιών 2021-2022

Πτυχιακές εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2021-2022


 

ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Α/Α

Θέμα / Επιστημονική περιοχή

Σύντομη περιγραφή

Υπεύθυνος Καθηγητής

Η βιομηχανική κληρονομιά μέσα από τα αρχεία του Υπουργείου Πολιτισμού (1975-1989). Δημιουργία Ευρετηρίου στο Αρχείο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. [Γ.Α.Κ.] ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
 2 Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις περιουσίες πολιτών (19ος αι.). Δημιουργία ηλεκτρονικού ευρετηρίου σε συμβολαιογραφικό αρχείο. Περιγραφή διαθηκών. Δεξιότητες με τη γραφή του 19ου αι. [Γ.Α.Κ.] ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
 3 Διαχείριση αρχιτεκτονικού αρχείου. Περιγραφή και ταξινόμηση φακέλων επαγγελματικού αρχείου αρχιτέκτονα. [Τ.Ε.Ε.] ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
 4 Επιθεώρηση Εργασίας (1975-1988). Το αρχείο του Τμήματος Κηφισιάς. Περιγραφή φακέλων και δημιουργία ευρετηρίου με αρχειακά πρότυπα. [Γ.Α.Κ.] ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
 5 Το Αρχείο του Ταμείου των Αγροφυλάκων (1920-1970). Διοικητική ιστορία του οργανισμού και περιγραφή αρχειακών φακέλων εργαζομένων. [Γ.Α.Κ.] ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
6 Ταξινόμηση αρχείου δημοτικής υπηρεσίας. Ταξινόμηση και περιγραφή υλικού με αρχειακά πρότυπα. [Ι.Α.Δ.Α.] ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
7 Αρχεία αρχαιολογικών ανασκαφών. Οργάνωση και περιγραφή υλικού σε βάσεις δεδομένων. ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
8 Βιβλιοθηκονομία/ Ανοιχτή πρόσβαση και βιβλιοθήκες στην Ελλάδα Επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με την ανοιχτή πρόσβαση και μελέτη των ελληνικών βιβλιοθηκών και των πρακτικών που ακολουθούν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
9 Βιβλιοθηκονομία/ Βιβλιοθήκες μουσείων στην Αθήνα Η συγκεκριμένη εργασία θα εξετάσει τις βιβλιοθήκες που έχουν αναπτυχθεί στα μουσεία της Αθήνας ως μονάδες πληροφόρησης (ομοιότητες, διαφορές, αποστολή, συλλογές, συνεργασίες, κλπ.) και θα γίνει μια συγκριτική μελέτη αυτών. Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές βιβλιοθηκών Μουσείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
10 Ηλεκτρονικές Εκδόσεις Η εργασία επικεντρώνει στη χρήση εργαλείων για την δημιουργία και διάθεση ηλεκτρονικών, επιστημονικών βιβλίων με έμφαση στην ψηφιακή διατήρηση του περιεχομένου. Το πεδίο εφαρμογής θα αφορά τις εκδόσεις Κάλλιπος. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΗΣ
11 Βιβλιομετρία Η εργασία επικεντρώνει στη χρήση των διεθνών βάσεων βιβλιογραφικών αναφορών για την δημιουργία βιβλιομετρικών αναλύσεων σε ερευνητικές οντότητες και ερευνητικές περιοχές. Το πεδίο εφαρμογής θα αφορά τις βάσεις αναφορών Scopus, Google Scholar, Web of Science, ORCID και PubMed. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΗΣ
12 Πληροφοριακά συστήματα σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία Η εργασία θα αξιοποιήσει “έτοιμα” πληροφοριακά συστήματα που προορίζονται για χρήση σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία με στόχο την οργάνωση, διαχείριση και προβολή διαφόρων μορφών πληροφορίας. Το πεδίο εφαρμογης θα αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών, την καταχώρηση αρχειακού υλικού και την διαχείριση μουσειακών συλλογών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΗΣ
13 Επεξεργασία εικόνας, Πληροφοριακή Παιδεία, Πνευματικά δικαιώματα Εργαλεία χρήσης εικόνων και βίντεο στο διαδίκτυο – Η εργασία αφορά στον εντοπισμό και την παρουσίαση εργαλείων που μας καθοδηγούν στον ορθό τρόπο χρήσης και διαμοιρασμού εικόνων και βίντεο που εμφανίζονται στο διαδίκτυο, όπως τον έλεγχο της αυθεντικότητάς τους, τα πνευματικά δικαιώματα κ.λπ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΗΣ
14 Πληροφοριακά συστήματα Συστήματα διαχείρισης εξοπλισμού και λογισμικού (Asset Management) – Εφαρμογή με τη χρήση του λογισμικού GLPI για την αποτύπωση των υποδομών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΗΣ
15 Διοίκηση οργανισμών/ Οργανωσιακή συμπεριφορά Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής την εποχή της COVID-19 ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΡΑΪΜΑΚΗ
16 Διοίκηση οργανισμών/ Μάρκετινγκ Ανάπτυξη στρατηγικής και εφαρμογών προώθησης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πτυχιακή εργασία 2 ατόμων) ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΡΑΪΜΑΚΗ
17 Διοίκηση οργανισμών/ Μάρκετινγκ Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή προπτυχιακών σπουδών ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΡΑΪΜΑΚΗ
18 Βιβλιοθηκονομία/ Πληθοπορισμός (croudsourcing) Αξιοποίηση ενεργειών πληθοπορισμού για την οργάνωση των συλλογών ΔΑΦΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΜΑΝΕΣΗ
19 Επιστήμη της Πληροφορίας Από τη διαχείριση τεκμηρίων στη διαχείριση δεδομένων: Αλλαγές στους οργανισμούς πληροφόρησης ΔΑΦΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΜΑΝΕΣΗ
20  Αρχειονομία Τα αρχειακά τεκμήρια της Επανάστασης του 1821. Εντοπισμός και παρουσίαση αρχειακών ενοτήτων.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
21 Βιβλιοθηκονομία Πολιτικές πρόσβασης αποθετηρίων Εθνικών Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική. Θα γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση των πολιτικών πρόσβασης σε αποθετήρια Εθνικών Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική με στόχο να εντοπιστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές και η τάση που επικρατεί στις πολιτικές πρόσβασης. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
22 Βιβλιοθηκονομία Πολιτικές πρόσβασης αποθετηρίων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική. Θα γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση των πολιτικών πρόσβασης σε αποθετήρια Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική με στόχο να εντοπιστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές και η τάση που επικρατεί στις πολιτικές πρόσβασης. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
23 Βιβλιοθηκονομία Εφαρμογή των αδειών creative commons σε αποθετήρια Εθνικών Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική. Θα γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση για την εφαρμογή των αδειών creative commons σε αποθετήρια Εθνικών Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική με στόχο να εντοπιστεί η τάση που επικρατεί στις άδειες χρήσης. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
24 Βιβλιοθηκονομία Εφαρμογή των αδειών creative commons σε αποθετήρια Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική. Θα γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση για την εφαρμογή των αδειών creative commons σε αποθετήρια Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική με στόχο να εντοπιστεί η τάση που επικρατεί στις άδειες χρήσης. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

 

ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Α/Α

Θέμα / Επιστημονική περιοχή

Σύντομη περιγραφή

Υπεύθυνος Καθηγητής

1

Μουσειολογία

Μετατροπές και διορθώσεις μεταδεδομένων της ανασκαφής στο Αμυκλαίον.

Σαράντος Καπιδάκης

2

Τεκμηρίωση

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για την ΕΛΕΤΟ (http://www.eleto.gr/)

Σαράντος Καπιδάκης

3

Πληροφοριακά Συστήματα

Πολυμεσική Ανάκτηση Πληροφοριών: Εικόνα και Ήχος

Περιγραφή: Μια επισκόπηση των πολυμεσικών μηχανών αναζήτησης που υπάρχουν διαθέσιμες σήμερα στο διαδίκτυο ή/και σε κινητά και ο τρόπος λειτουργίας τους.

Ιωάννης Τριανταφύλλου

4

Πληροφοριακά Συστήματα

Αξιολόγηση εφαρμογών κινητών (MobileApps) μέσω σχολίων χρηστών: Διαχείριση σχολίων και εξαγωγή συμπερασμάτων

Περιγραφή: Εξαγωγή συμπερασμάτων από σχόλια χρηστών και τη βαθμολογία των εφαρμογών για κινητά:

Εντοπισμός των καλών χαρακτηριστικών της εφαρμογής προς περαιτέρω ανάδειξη (marketing) και δρομολόγηση των αδύναμων σημείων προς διαχείριση και επίλυση.

Ιωάννης Τριανταφύλλου

5

Μουσειολογία

Μουσεία και κοινωνικά δίκτυα: τεχνικές επικοινωνιακής πολιτικής μουσείων

Περιγραφή: ανασκόπηση των οδηγιών για χρήση κοινωνικών δικτύων από μουσεία (ICOM), μελέτη χρήσης κοινωνικών δικτύων μουσείων και σύγκριση στοιχείων. 

 

Αγγελική Αντωνίου

6

Αναπαράσταση Γνώσης

Εκφράσετε σε μια οντολογία OWL/ Protege τα γενεαλογικά δέντρα των θεών και των ανθρώπων στην Ιλιάδα του Ομήρου/ Οδύσσεια του Ομήρου/ Γένεση της Βίβλου/ Θεογονία του Ησιόδου/ Αργοναυτικά του Απολλώνιου του Ρόδιου, καθώς και τις περιγραφόμενες σχέσεις, όπως man marries woman, human kills human, human calls god κλπ. Μετά την ολοκλήρωση της οντολογίας να δείξετε σε μορφή γραφημάτων τις ιεραρχίες και τους τρόπους συσχέτισης των ατόμων (individuals) και μέσω ερωτημάτων SPARQL τα άτομα που πληρούν συγκεκριμένες σχέσεις και είναι διάσπαρτες σε διάφορα σημεία του κειμένου.

Μάρκος Δενδρινός

7

Αναπαράσταση Γνώσης

Εκφράσετε σε μια οντολογία OWL/ Protege τους επιστήμονες (μαθηματικούς – φυσικούς – αστρονόμους/ φιλόσοφους από την Αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση και την Επιστημονική Επανάσταση, με όλα τα έργα και τις συσχετίσεις τους μέσω κάποιων καθορισμένων keywords ανά έργο. Επίσης θα πρέπει να αποτυπώσετε και τις σχέσεις μαθητείας αλλά και τις παραδεκτές από αυτούς επιδράσεις. Μετά την ολοκλήρωση της οντολογίας να δείξετε σε μορφή γραφημάτων τις ιεραρχίες και τους τρόπους συσχέτισης των ατόμων (individuals) και μέσω ερωτημάτων SPARQL τα άτομα που πληρούν συγκεκριμένες σχέσεις.

Μάρκος Δενδρινός

8

Αναπαράσταση Γνώσης

Βάση δεδομένων θεματικού χάρτη (topic map) έργων φιλοσόφων/ επιστημόνων με βάση ένα καθορισμένο γνωστικό πεδίο: Ανάπτυξη σε RDBMS οργάνωσης των θεμάτων (topic map) δημοσιευμένων μελετών φιλοσόφων/ επιστημόνων, όπου οι μελέτες είναι άμεσα ή έμμεσα σχετικές με το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται ένας ορισμός της άμεσης ή έμμεσης σχέσης θεμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της βάσης θα σχεδιαστεί ένας μηχανισμός εξαγωγής βαθμών ομοιότητας (similarity mechanism) των φιλοσόφων/ επιστημόνων μεταξύ τους με βάση τα θέματα (keywords) των έργων τους και τον υποκείμενο θεματικό χάρτη.

Μάρκος Δενδρινός

9

Αναπαράσταση Γνώσης

Βάση δεδομένων θεματικού χάρτη (topic map) των έργων ενός καθορισμένου φιλοσόφου/ επιστήμονα: Ανάπτυξη σε RDBMS οργάνωσης των θεμάτων (topic map) δημοσιευμένων μελετών του συγκεκριμένου κεντρικού φιλοσόφου/ επιστήμονα αλλά και εκείνων των φιλοσόφων/ επιστημόνων, που έχουν σχέσεις μαθητείας ή/ και παραδεκτές ιστορικά επιδράσεις από τον κεντρικό. Μετά την ολοκλήρωση της βάσης θα σχεδιαστεί ένας μηχανισμός εξαγωγής βαθμών ομοιότητας (similarity mechanism) των φιλοσόφων/ επιστημόνων μεταξύ τους με βάση τα θέματα (keywords) των έργων τους και τον υποκείμενο θεματικό χάρτη.

Μάρκος Δενδρινός

10

Αναπαράσταση Γνώσης

Βάση δεδομένων θεματικού χάρτη (topic map) φιλοσοφίας και επιστήμης μιας καθορισμένης ιστορικής περιόδου στον ευρωπαϊκό χώρο: Ανάπτυξη σε RDBMS οργάνωσης των θεμάτων (topic map) δημοσιευμένων μελετών φιλοσόφων/ επιστημόνων, οι οποίοι έχουν ζήσει κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Μετά την ολοκλήρωση της βάσης θα σχεδιαστεί ένας μηχανισμός εξαγωγής ομοιοτήτων (similarity mechanism) των φιλοσόφων/ επιστημόνων μεταξύ τους με βάση τα θέματα (keywords) των έργων τους και τον υποκείμενο θεματικό χάρτη.

Μάρκος Δενδρινός

11

Αναπαράσταση Γνώσης

Οντολογία και χάρτης γνώσης της εγκυκλοπαίδειας Historia Naturalis του Πλίνιου του Πρεσβύτερου/ Etymologiae του Ισίδωρου Σεβίλλης. Επανοργάνωση των θεμάτων που αναφέρονται στα Βιβλία της εγκυκλοπαίδειας υπό τη μορφή οντολογίας. Σχεδίαση μιας δεύτερης οντολογίας με τα βασικότερα από τα θέματα της οντολογίας και πολυμεσικό περιεχόμενο. Σύγκριση των λεκτικών συμπάντων (universes of discourse) της εποχής του Πλίνιου/ Ισίδωρου και της σημερινής εποχής μέσω της διαφορετικής δομής των δυο οντολογιών.

Μάρκος Δενδρινός

12

Αναπαράσταση Γνώσης

Σχεδίαση οντολογίας υλικών/ αντικειμένων/ θεμάτων με βάση τα εκθέματα ενός συγκεκριμένου Μουσείου.

Μάρκος Δενδρινός

13

Μουσειολογία

“Ο οικισμός ως ανοιχτό μουσείο: τεχνολογίες γεωεντοπισμού και δημιουργία πολιτιστικού περιεχομένου”

Περιγραφή: η πτυχιακή έχει ώς στόχο να μελετήσει οικισμούς ως ανοιχτά μουσεία, να εντοπίσει σημεία ενδιαφέροντος και να προχωρήσει στη δημιουργία κατάλληλου πολιτιστικού περιεχομένου, σχετικό τοποθεσίες εντός του οικισμού.

Αγγελική Αντωνίου

14

Επεξεργασία πληροφορίας

Η πληροφορία μέσα από τα tweets:

Συλλογή και ταξινόμηση tweets από επιλεγμένες πηγές

Σαράντος Καπιδάκης

15

Επεξεργασία πληροφορίας

Ανακάλυψη και οπτικοποίηση συσχετιζόμενων  θεμάτων αναζήτησης μέσα από τα google trends

Περιγραφή: ανάδειξη του τρόπου εύρεσης των συσχετίσεων παρόμοιων θεμάτων, πιθανόν σε  διαφορετικές περιοχές ή χρονικές περιόδους.

Σαράντος Καπιδάκης

16

Επεξεργασία πληροφορίας

Καταλογογράφηση, σύνδεση και κατηγοριοποίηση ειδήσεων.

Περιγραφή: δημιουργία μιας αρκετά εμπλουτισμένης βάσης με ειδήσεις από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές ημέρες που συνδέονται με βάση την περιεχόμενη είδηση . Θα δοθεί έμφαση στη διαδικασία και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.

Σαράντος Καπιδάκης