ΠΜΣ Διαχείριση Πληροφοριών σε ΒΑΜ – Οριστικός κατάλογος επιτυχόντων / αποτυχόντων / απορριπτέων (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

ΠΜΣ Διαχείριση Πληροφοριών σε ΒΑΜ – Οριστικός κατάλογος επιτυχόντων / αποτυχόντων / απορριπτέων (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν ο οριστικός κατάλογος επιτυχόντων αποτυχόντων / απορριπτέων (με σειρά βάση του αριθμού αίτησης)  για το ΠΜΣ Διαχείριση Πληροφοριών σε ΒΑΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Αμέσως μετά την έκδοση του οριστικού καταλόγου επιτυχόντων οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν οδηγίες για την εγγραφή τους και την έναρξη των μαθημάτων.