Πρόγραμμα μαθημάτων ΠΜΣ “Διαχείριση Πληροφοριών σε ΒΑΜ” – Β’ Εξάμηνο (Εαρινό 2020-2021)

Πρόγραμμα μαθημάτων ΠΜΣ “Διαχείριση Πληροφοριών σε ΒΑΜ” – Β’ Εξάμηνο (Εαρινό 2020-2021)

Πρόγραμμα μαθημάτων ΠΜΣ – Β’ Εξάμηνο 2020-2021

  • Για το Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων ορίζεται η Δευτέρα 8η Μαρτίου 2021.
  • Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων καθορίζεται ως εξής:

Β΄ Εξάμηνο – Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τίτλος μαθήματος

Ημέρα / Ώρα

Από την Πληροφορία στη Σημασιολογία 

Δευτέρα, 17.00 – 19.00

Διατήρηση Φυσικών και Ψηφιακών Τεκμηρίων

Δευτέρα, 19.00 – 21.00

Οργάνωση της Πληροφορίας

Τετάρτη, 17.00 – 19.00

Διαχείριση Δεδομένων 

Τετάρτη, 19.00 – 21.00

Μέθοδοι Έρευνας (σεμιναριακό μάθημα)

Σε συνεννόηση με τους καθηγητές

 

Σημειώνεται ότι τα μαθήματα και για το τρέχον εξάμηνο θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Teams.