Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ΠΜΣ ΒΑΜ ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ΠΜΣ ΒΑΜ ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν ο οριστικός κατάλογος επιτυχόντων (με αριθμό αίτησης) για το ΠΜΣ Διαχείριση της Πληροφορίας σε ΒΑΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο