Πρόγραμμα ΠΜΣ Διαχείριση Πληροφοριών σε ΒΑΜ – Εαρινό εξάμηνο 2020

Πρόγραμμα ΠΜΣ Διαχείριση Πληροφοριών σε ΒΑΜ – Εαρινό εξάμηνο 2020

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο 2020 του ΠΜΣ Διαχείριση Πληροφοριών σε ΒΑΜ θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020. Το πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα

Από την Πληροφορία στη Σημασιολογία (Μ. Δενδρινός) – 17.00 – 19.00
Οργάνωση της Πληροφορίας (Σ. Καπιδάκης) – 19.00 – 21.00

Τετάρτη

Διατήρηση Φυσικών και Ψηφιακών Τεκμηρίων (Σ. Ζερβός) –  17.00 – 19.00
Διαχείριση Δεδομένων (Ι. Τριανταφύλλου) –  19.00 – 21.00

Σε ότι αφορά το σεμιναριακό μάθημα “Μέθοδοι Έρευνας” σας ενημερώνουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 16 Μαρτίου σε ώρα και ημέρα που θα σας γνωστοποιηθεί σύντομα.