Κατατακτήριες εξετάσεις 2022-2023 – Διεξαγωγή – Εξεταστέα ύλη

Κατατακτήριες εξετάσεις 2022-2023 – Διεξαγωγή – Εξεταστέα ύλη

Γενικές Οδηγίες

Σύμφωνα με τον Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η κατάταξη των πτυχιούχων στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης γίνεται με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα:

  • Μάθημα 1ο ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Μάθημα 2ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • Μάθημα 3ο ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Ενημερωθείτε για την  ύλη των μαθημάτων

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 9 έως 30 Νοεμβρίου 2022.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: alis@uniwa.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση 
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  3. Αναλυτική βαθμολογία
  4. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως συνημμένα pdf στο e–mail σας. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δεν χρειάζεται να καταθέτετε επιπλέον διπλώματα και μεταπτυχιακούς τίτλους.

Διεξαγωγή εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 μεταξύ 09:00-15:00.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην αίθουσα Κ7.205,  στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγίου Σπυρίδωνος 28, 12243, Αιγάλεω σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  1. Μάθημα «Νεότερη Ελληνική ιστορία»                                                9.00 – 11.00
  2. Μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών»                11.00 – 13.00
  3. Μάθημα «Κοινωνία και Πληροφορία»                                               13.00 – 15.00

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο για την ταυτοποίηση τους.