Ενημέρωση Φοιτητών και Έναρξη Νέου Εξαμήνου

Ενημέρωση Φοιτητών και Έναρξη Νέου Εξαμήνου

Ενημέρωση πρωτοετών: Τρίτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 το πρωί (Κ7.303).

Ενημέρωση παλαιοτέρων ετών για τις αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 το πρωί (Κ7.303) – Μετάδοση και διαδικτυακά.

Εβδομάδα από 10/10/2022 έως και 14/10/2022 – Διεξαγωγή Θεωριών και εγγραφή στα εργαστήρια.