ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,

σας ενημερώνουμε για ορισμένες αλλαγές, οι οποίες θα ισχύσουν από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Οι αλλαγές αφορούν την εισαγωγή νέων Μαθημάτων Επιλογής, την Πτυχιακή Εργασία και την Πρακτική Άσκηση. Συγκεκριμένα:

Πτυχιακή εργασία

 1. Η πτυχιακή εργασία γίνεται πλέον προαιρετική, δηλαδή επιλέγει ο φοιτητής αν θα κάνει πτυχιακή ή στη θέση της θα παρακολουθήσει έναν αριθμό μαθημάτων.
 2. Για τη δήλωση και εκπόνηση της πτυχιακής εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες, που ίσχυαν μέχρι πρότινος, δηλαδή δήλωσή της κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο.
 3. Όλα τα μαθήματα που αντικαθιστούν την πτυχιακή εργασία προσφέρονται στο 7ο και 8ο Εξάμηνο Σπουδών. Όλα τα μαθήματα είναι Επιλογής χωρίς Εργαστήρια.

Πρακτική άσκηση

 1. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης επιμηκύνεται από τρίμηνη σε πεντάμηνη. Εξακολουθεί να είναι προαιρετική και να προσφέρεται στο 8ο Εξάμηνο.
 2. Τα μαθήματα που μπορούν να αντικαταστήσουν την πρακτική άσκηση προσφέρονται στο 8ο Εξάμηνο Σπουδών και δεν περιορίζονται μόνο στα Ψηφιακά Μουσεία και την Ιατρική Πληροφόρηση αλλά περιλαμβάνουν όλα τα Μαθήματα Επιλογής (ΜΕ).

 

Πίνακας 1. Μαθήματα Επιλογής στο 7ο Εξάμηνο*

Α/Α

Μαθήματα

ΩΡΕΣ

Πιστωτικές Μονάδες

1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2

4

2

ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2

4

3

ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

2

4

4

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ

2

4

5

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

2

4

6

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

4

*Οι φοιτήτριες / φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των επιλογών 1 ως και 6 ώστε να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 8 ΠΜ.

Πίνακας 2. Μαθήματα Επιλογής στο 8ο Εξάμηνο*

Α/Α

Μαθήματα

ΩΡΕΣ

Πιστωτικές Μονάδες

1

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

3

5

2

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

3

5

3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

2

4

4

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

2

4

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

2

4

6

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

2

4

7

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

8

8

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

10

*Οι φοιτήτριες / φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των επιλογών 1 ως και 8 ώστε να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 18 πιστωτικές μονάδες.

 

1ο Σενάριο – Φοιτήτρια / Φοιτητής που επιλέγει να κάνει πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση

Στο 7ο εξάμηνο πρέπει να δηλώσει:

 • Πτυχιακή εργασία (4 πιστωτικές μονάδες)
 • Ένα από τα μαθήματα που αναγράφονται στον Πίνακα 1 (1 ως 5) – 4 πιστωτικές μονάδες

Σύνολο πιστωτικών μονάδων για το 7ο εξάμηνο: 8

Στο 8ο εξάμηνο πρέπει να δηλώσει:

 • Πτυχιακή εργασία (8 πιστωτικές μονάδες)
 • Πρακτική άσκηση (10 πιστωτικές μονάδες)

Σύνολο πιστωτικών μονάδων για το 8ο εξάμηνο: 18

2ο Σενάριο – Φοιτήτρια / Φοιτητής που επιλέγει να μην κάνει πτυχιακή εργασία και να κάνει πρακτική άσκηση

Στο 7ο εξάμηνο πρέπει να δηλώσει:

 • Δύο από τα μαθήματα που αναγράφονται στον Πίνακα 1 (1 ως 5) – 8 πιστωτικές μονάδες

Σύνολο πιστωτικών μονάδων για το 7ο εξάμηνο: 8

Στο 8ο εξάμηνο πρέπει να δηλώσει:

 • Πρακτική άσκηση (10 πιστωτικές μονάδες)
 • Δύο από τα μαθήματα που αναγράφονται στον Πίνακα 2 (1 ως 6) – 8 με 10 πιστωτικές μονάδες, ανάλογα τα μαθήματα που θα επιλέξει (π.χ. αν επιλέξει Ιατρική Πληροφόρηση και Ψηφιακά Μουσεία θα συγκεντρώσει παραπάνω πιστωτικές μονάδες).

Σύνολο πιστωτικών μονάδων για το 8ο εξάμηνο: 18 με 20

3ο Σενάριο – Φοιτήτρια / Φοιτητής που επιλέγει να κάνει πτυχιακή εργασία και να μην κάνει πρακτική άσκηση

Στο 7ο εξάμηνο πρέπει να δηλώσει:

 • Πτυχιακή εργασία (4 πιστωτικές μονάδες)
 • Ένα από τα μαθήματα που αναγράφονται στον Πίνακα 1 (1 ως 5) – 4 πιστωτικές μονάδες

Σύνολο πιστωτικών μονάδων για το 7ο εξάμηνο: 8

Στο 8ο εξάμηνο πρέπει να δηλώσει:

 • Πτυχιακή εργασία (8 πιστωτικές μονάδες)
 • Τρία από τα μαθήματα που αναγράφονται στον Πίνακα 2 (1 ως 6) – 12 με 14 πιστωτικές μονάδες, ανάλογα τα μαθήματα που θα επιλέξει (π.χ. αν επιλέξει Ιατρική Πληροφόρηση, Ψηφιακά Μουσεία και ένα από τα υπόλοιπα θα συγκεντρώσει παραπάνω πιστωτικές μονάδες).

Σύνολο πιστωτικών μονάδων για το 8ο εξάμηνο: 18 με 20

4ο Σενάριο – Φοιτήτρια / Φοιτητής που επιλέγει να μην κάνει πτυχιακή εργασία και να μην κάνει πρακτική άσκηση

Στο 7ο εξάμηνο πρέπει να δηλώσει:

 • Δύο από τα μαθήματα που αναγράφονται στον Πίνακα 1 (1 ως 5) – 8 πιστωτικές μονάδες

Σύνολο πιστωτικών μονάδων για το 7ο εξάμηνο: 8

Στο 8ο εξάμηνο πρέπει να δηλώσει:

 • 4 ή 5 από τα μαθήματα που αναγράφονται στον Πίνακα 2 (1 ως 6) – 18 με 21 πιστωτικές μονάδες, ανάλογα τα μαθήματα που θα επιλέξει.

Σύνολο πιστωτικών μονάδων για το 8ο εξάμηνο: 18 με 21