Πρόσκληση για αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών/τριων

Πρόσκληση για αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών/τριων

Αγαπητοί προπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες του ΠΑΔΑ, 

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι στα πλαίσια της Πράξης «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 

προκηρύχθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 

είκοσι (20) υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης συνδεδεμένες με την πρόοδο στις σπουδές 

για προπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων και Σχολών του ΠΑΔΑ. 

Η ενίσχυση αφορά προπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα να καθυστερούν στις σπουδές τους και μεταξύ αυτών κατά προτεραιότητα αφορά φοιτητές/ήτριες που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) ή Φοιτητές/τριες με Αναπηρία (ΦμεΑ). Στόχος της ενίσχυσης είναι να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών/τριών αυτών στην ανώτατη εκπαίδευση ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και να αποφοιτήσουν.  

Η προκήρυξη-πρόσκληση για αιτήσεις δημοσιεύεται  

Στην προκήρυξη θα βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των αιτήσεων που θα καλύψουν τις 20 προκηρυσσόμενες θέσεις.  

Φοιτητές/ήτριες που έλαβαν την αντίστοιχη υποτροφία στο εαρινό εξάμηνο 2020-21 ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ και μπορούν να υποβάλουν πάλι αίτηση στην παρούσα πρόσκληση. 

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, με email στο elkeproskliseis@uniwa.gr και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι 15/4/2021 – 16/5/2021 (ώρα 23:59).