Ανάθεση Πτυχιακών Εργασίων

Ανάθεση Πτυχιακών Εργασίων

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την ανάθεση πτυχιακών εργασιών πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 31/3/2022. Η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική και διαρκεί δύο εξάμηνα (Ζ’ και Η’). Επισημαίνεται ότι οφείλετε να δηλώσετε την πτυχιακή εργασία και στο Φοιτητολόγιο (τόσο στο Ζ όσο και στο Η εξάμηνο).

Προϋπόθεση για την ανάληψη της πτυχιακής εργασίας είναι να βρίσκεστε τουλάχιστον στο Ζ’ εξάμηνο και να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα «Μέθοδοι έρευνας και στατιστική», όλα τα μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ), καθώς και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων ως και το ΣΤ’ εξάμηνο.

Ο κατάλογος των προτεινόμενων θεμάτων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://alis.uniwa.gr/themata-ptychiakon-ergasion-2020-2021-2

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών: https://alis.uniwa.gr/undergraduate-studies/thesis

Για όποια σχετική απορία ή διευκρίνιση θα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (ask a librarian) από την ιστοσελίδα του Τμήματος.