Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ενημερώνει τους φοιτητές του ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2021-2022 υπάρχουν εξήντα (60) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 01/06/2022 ή/και 15/06/2022 ή/και στις 01/07/2022 ή/και στις 11/07/2022

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αυστηρά έως τις 23/03/2022 και ώρα 15:00 τα κάτωθι:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ)

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση με τον πίνακα κριτηρίων, εδώ.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2022 στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ.