Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων του Τμήματός μας, στη Βιβλιοθήκη της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων του Τμήματός μας, στη Βιβλιοθήκη της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι νέοι επιστήμονες βιβλιοθηκονομίας (απόφοιτοι) προς απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στη Βιβλιοθήκη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, να υποβάλλουν στην ηλ/κή διεύθυνση hr@epant.gr, σχετική αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα), η οποία θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Δείτε περισσότερα εδώ.