Επείγουσα Ανακοίνωση – Έναρξη εξ αποστάσεως μαθημάτων – Προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος ΑΒΣΠ

Επείγουσα Ανακοίνωση – Έναρξη εξ αποστάσεως μαθημάτων – Προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος ΑΒΣΠ

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Όπως γνωρίζετε η επιδημία του Covid-19, που έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, οδήγησε στην αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Καθώς το τμήμα μας εδώ και χρόνια διαθέτει πλήρως ανεπτυγμένο e-class, είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, με έναρξη των μαθημάτων από την επόμενη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Έτσι τα θεωρητικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών θα διεξαχθούν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης διδασκαλίας και τη χρήση της ηλεκτρονικής τάξης. Φυσικά θα πρέπει να διαθέσετε χρόνο για να μελετήσετε το υλικό που είναι αναρτημένο και να εκπονήσετε εργασίες εμπέδωσης της ύλης, πάντα με την καθοδήγηση των διδασκόντων. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει καλύπτει το χρονικό διάστημα έως τα μέσα Μαΐου. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση νωρίτερα. Σε αυτή την περίπτωση όπως είναι φυσικό θα επιστρέψουμε στην καθιερωμένη εκπαιδευτική διαδικασία. Για τα σχετικά με τη διεξαγωγή των εργαστηρίων θα σας ενημερώσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σε κάποια μαθήματα, που θα κριθεί εφικτό, θα γίνουν ζωντανές ηλεκτρονικές διαλέξεις μέσω της πλατφόρμας MSTeams που διαθέτει το Ίδρυμα μας. Για τη συγκεκριμένη δυνατότητα θα λάβετε νέο ενημερωτικό email εντός της εβδομάδας.

Σε ότι αφορά την αξιολόγηση των μαθημάτων θα ισχύσουν τα εξής: Η βαθμολογία των εργασιών θα υπολογίζεται στον τελικό βαθμό σε ποσοστό 50% συνολικά. Σε κάθε περίπτωση θα γίνουν κανονικά οι τελικές εξετάσεις, όπου ο βαθμός τους θα υπολογιστεί σε ποσοστό 50% του τελικού βαθμού. Αναγκαία προϋπόθεση: ο βαθμός των τελικών εξετάσεων να είναι προβιβάσιμος  (τουλάχιστον 5).

Οι εργασίες θα είναι προαιρετικές και οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν απευθείας στις τελικές εξετάσεις και να βαθμολογηθούν αποκλειστικά από την επίδοσή τους σε αυτές. Φυσικά, όσοι φοιτητές επιλέξουν να λάβουν μέρος στις εργασίες θα εμπεδώσουν καλύτερα την ύλη και θα λάβουν υψηλότερο βαθμό.  

Αν ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι μεγαλύτερος από το βαθμό που προκύπτει από τον συνυπολογισμό τελικής εξέτασης και εργασιών, ο τελικός βαθμός θα είναι αυτός των τελικών εξετάσεων.

Παραδείγματα

Φοιτητής χωρίς συμμετοχή στις εργασίες:  Βαθμός στις τελικές εξετάσεις 6.Τελικός βαθμός 6

Φοιτητής με συμμετοχή στις εργασίες:  Βαθμός εργασιών: 8. Βαθμός τελικών εξετάσεων 5. Τελικός βαθμός 6.5

Φοιτητής με συμμετοχή στις εργασίες: Βαθμός εργασιών 6. Βαθμός τελικών εξετάσεων 8. Τελικός βαθμός 8

Όλες τις αναγκαίες πληροφορίες όπως το υλικό μελέτης, οι εργασίες και το χρονοδιάγραμμα τους θα τα βρείτε στην ηλεκτρονική τάξη εκάστου μαθήματος από την επόμενη εβδομάδα. Εκεί θα μπορείτε να διατυπώνετε απορίες ή να ζητάτε διευκρινήσεις σχετικά με την ύλη που μελετάτε, σύμφωνα με τις οδηγίες των καθηγητών σας.

Τέλος, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για την έναρξη των μαθημάτων από την επόμενη εβδομάδα (23/3/2020) οφείλετε να πράξετε τα εξής:

  • Να βεβαιωθείτε ότι έχετε γραφτεί σε όλες τις ηλεκτρονικές τάξεις των μαθημάτων που σας ενδιαφέρουν.
  • Να βεβαιωθείτε ότι έχετε τους ιδρυματικούς κωδικούς (όνομα χρήστη – κωδικούς) και ότι λειτουργούν, με βάση τους οποίους χρησιμοποιούσατε τις υπηρεσίες του φοιτητολογίου, Εύδοξος, e-Πάσο κ.λπ.
  • Να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://alis.uniwa.gr), την πλατφόρμα e-class και τα email σας (συμπεριλαμβανομένου και του ιδρυματικού email).
  • Να μελετήσετε το υλικό των διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν πριν την αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος.

Για κάθε απορία επί των μαθημάτων θα απευθύνεστε αποκλειστικά στους διδάσκοντες μέσα από την ηλεκτρονική τάξη ή με email.

Για κάθε απορία επί της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-courses, του ιδρυματικού σας λογαριασμού και της πλατφόρμας MSTeams θα απευθύνεστε αποκλειστικά στους κ.κ. Δημήτριο Κουή (dkouis@uniwa.gr) και Νίκο Λαζαρίδη (nlazaridis@uniwa.gr).

 

Ο πρόεδρος του τμήματος

Καθηγητής Γιώργος Γιαννακόπουλος