Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Αγαπητοί φοιτητές,

Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ξεκινά σήμερα 28/2/2020 και θα ολοκληρωθεί στις 14/3/2020. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

  • Σε περίπτωση που διαπιστώσετε διαφορές στα δεδομένα που αναγράφονται, με τα πραγματικά σας δεδομένα, θα πρέπει να το αναφέρετε στη Γραμματεία του Τμήματος με την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση (alis@uniwa.gr), στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα. 
  • Υποχρέωση δήλωσης έχουν όλοι οι φοιτητές 
  • Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τους περιορισμούς/κανόνες του συστήματος δηλώσεων μπορείτε να βρείτε σε παλαιότερη ανακοίνωση.

Ενημέρωση!!! Διαπιστώθηκαν προβλήματα κατά τον έλεγχο των δηλώσεων  (τα μηνύματα σφάλματος αφορούν κανόνες ολοκλήρωσης των μαθημάτων επιλογής) με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η οριστική υποβολή της δήλωσης. Η δήλωσή σας παραμένει σε προσωρινή κατάσταση και έπειτα από δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνουμε ότι περιλαμβάνει όλα τα επιλεγμένα μαθήματα. Προτρέπουμε τους φοιτητές να προχωρήσουν στην επιλογή των μαθημάτων  και την προσωρινή υποβολή – το πρόβλημα έχει ήδη αναφερθεί στην επιτροπή παρακολούθησης και αναμένονται οδηγίες/διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Λαζαρίδης