Διευκρινίσεις σχετικά με τη δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Διευκρινίσεις σχετικά με τη δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Αξιότιμοι φοιτητές,

– Σε σχέση με τη δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 διευκρινίζουμε τα εξής:Το φοιτητολόγιο λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://services.uniwa.gr και μπορείτε να εισέρχεστε σε αυτό με τους κωδικούς που έχετε από το Κέντρο Δικτύου του Ιδρύματος. Οι κωδικοί είναι οι ίδιοι με αυτούς που έχετε πρόσβαση στον ΕΥΔΟΞΟ, στην υπηρεσία της φοιτητικής ταυτότητας (πάσο), το ασύρματο δίκτυο wifi εντός των χώρων του Ιδρύματος κ.λπ. και όχι οι κωδικοί του παλιού φοιτητολογίου (e-study). Αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα του νέου φοιτητολογίου λόγω απώλειας των κωδικών ή για άλλο λόγο θα πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά στην Υπηρεσία Διαχείρισης Κεντρικού Μηχανογραφικού Συστήματος μέσω αποστολής μηνύματος στη διεύθυνση grammadmin@uniwa.gr .

– Αμέσως μετά την είσοδο σας στο σύστημα και πριν προχωρήσετε στη δήλωση μαθημάτων, υποχρεούστε να προβείτε σε προσεκτικό έλεγχο των στοιχείων που αναγράφονται στο λογαριασμό σας και ιδιαίτερα του ονόματός σας, του αριθμού μητρώου, των στοιχείων επικοινωνίας καθώς των μαθημάτων και των βαθμών που έχουν καταχωρηθεί. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε διαφορές στα δεδομένα που αναγράφονται, με τα πραγματικά σας δεδομένα, θα πρέπει να το αναφέρετε στη Γραμματεία του Τμήματος με την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση (alis@uniwa.gr), στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα.

– Στη συνέχεια και αφού ολοκληρώσετε τον έλεγχο των στοιχείων σας, πρέπει να προχωρήσετε στη δημιουργία της δήλωσης των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο. Τονίζεται ότι οι νέο-εισαχθέντες φοιτητές (πρωτοετείς) δεν πρέπει να κάνουν δήλωση μαθημάτων, αφού αυτή πραγματοποιήθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματος και περιλαμβάνει αποκλειστικά τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου. Σε περίπτωση που κάποιοι πρωτοετείς φοιτητές πραγματοποίησαν ήδη δήλωση, δεν υπάρχει πρόβλημα αφού η Γραμματεία του Τμήματος θα προβεί στον απαραίτητο έλεγχο και διορθώσεις αν χρειαστεί.

– Σε ότι αφορά τους περιορισμούς που προκύπτουν από τις αλυσίδες ή προαπαιτούμενα μαθήματα διευκρινίζονται τα εξής:

  • Οι αλυσίδες ή προαπαιτούμενα μαθήματα δεν ισχύουν για όσους φοιτητές βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο και άνω. Στόχος αυτής της αλλαγής, σε σχέση με ό,τι ίσχυε, είναι να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να υπάρξουν καθυστερήσεις στη διάρκεια σπουδών από την εισαγωγή των τεσσάρων επιπλέον μαθημάτων, του νέου προγράμματος σπουδών σε τελειόφοιτους φοιτητές. Σημειώνουμε ότι οι αλυσίδες δεν ίσχυαν για τους επί πτυχίω φοιτητές έτσι και αλλιώς (φοιτητές από το 9ο εξάμηνο και άνω).
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση (φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο εξάμηνο και κάτω) ισχύουν κανονικά οι αλυσίδες ή τα προαπαιτούμενα μαθήματα. Παρόλα αυτά η Συνέλευση του Τμήματος θα εξετάσει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα αιτήματα φοιτητών που θα σταλούν προς τη Γραμματεία του Τμήματος, στα οποία θα παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους δεν θα πρέπει να ισχύσουν οι αλυσίδες κάποιων μαθημάτων.

 

– Διευκρινίζεται επίσης, ότι κατά την δήλωση των μαθημάτων, πέρα από τους περιορισμούς των αλυσίδων υπάρχει ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ωρών φόρτου εργασίας των μαθημάτων που επιλέγει ένας φοιτητής, ανά εβδομάδα. Ο αριθμός ωρών φόρτου εργασίας υπολογίζεται ως το άθροισμα των ωρών θεωρίας και εργαστηρίων των μαθημάτων που επιλέγει ο φοιτητής, σε εβδομαδιαία βάση, και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 38 ώρες για τους φοιτητές που βρίσκονται ως και το 8ο εξάμηνο σπουδών και τις 52 για όσους το έχουν ξεπεράσει (επί πτυχίω). Τα εν λόγω όρια έχουν τεθεί σχετικά υψηλά ώστε να διευκολύνονται αποκλειστικά οι φοιτητές μεγαλύτερων ετών να επιλέγουν τα μαθήματα του εξαμήνου τους αλλά και μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων στα οποία δεν κατάφεραν να εξεταστούν με επιτυχία. Συνιστάται οι φοιτητές να μην επιλέγουν μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων από αυτό που βρίσκονται, αφού η ύλη του προγράμματος σπουδών είναι έτσι κατανεμημένη ώστε να υπάρχει μια λογική συνέχεια, ακόμα και για τις περιπτώσεις που τα μαθήματα δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποια από τις αλυσίδες.

– Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα είναι ανοικτές ως και την 31/1/2019. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει κάποια παράταση θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Τμήματος ή με νέο ενημερωτικό μήνυμα.

Παρακαλούμε να μην απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, αν πρώτα δεν έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις διευκρινίσεις που αναγράφονται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, τα ερωτήματά σας θα πρέπει να στέλνονται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση alis@uniwa.gr) και το περιεχόμενο τους θα πρέπει να περιγράφει το θέμα με σαφήνεια και πληρότητα.