Έναρξη μαθημάτων Διαχείρισης Έργων (Ζ εξάμηνο)

Έναρξη μαθημάτων Διαχείρισης Έργων (Ζ εξάμηνο)

Από την Τρίτη 29/10 αρχίζει η διδασκαλία του μαθήματος Διαχείριση Έργων (ώρα 17.00 αίθουσα Κ7.202 K7.205) με την κυρία Μαρία Δημητριάδου.