Πτυχιακές εργασίες Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Χειμερινό εξάμηνο) – Αναθέσεις και εξέταση

Πτυχιακές εργασίες Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Χειμερινό εξάμηνο) – Αναθέσεις και εξέταση

Αναθέσεις πτυχιακών εργασιών (νέες πτυχιακές εργασίες) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Η υποβολή αιτήσεων και υπομνημάτων για την ανάθεση πτυχιακών εργασιών γίνεται από την Τρίτη 1/10/2019 έως και τη Δευτέρα 21/10/2019.

Υπόμνημα (σε doc)
 
Πτυχιακές εργασίες που ολοκληρώνονται
Η εξέταση των ολοκληρωμένων πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης που θα αναρτηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και αποσταλεί στην τριμελή επιτροπή ως και την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή (Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019), οι φοιτητές  οφείλουν να παραδώσουν  στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση εξέτασης (υπογεγραμμένη από τον καθηγητή και το φοιτητή), τη φόρμα μεταδεδομένων εκτυπωμένη και ένα CD με το κείμενο της εργασίας (σε pdf), την παρουσίαση (σε pdf) και τη φόρμα μεταδεδομένων (σε docx) για την ένταξή της στο αποθετήριο Υπατία του Ιδρύματος. Επίσης, την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να παραδώσουν στον επιβλέποντα καθηγητή την εργασία τους σε ένα αντίτυπο. 
 
Οδηγίες για την προετοιμασία του CD και την ονοματοδοσία των αρχείων βρίσκονται στη φόρμα μεταδεδομενων και συγκεκριμένα στην ενότητα 13.
 
Φόρμα μεταδεδομένων (για το αποθετήριο του Ιδρύματος)