Εμβόλιμη εξέταση μαθημάτων

Εμβόλιμη εξέταση μαθημάτων

Καλούνται οι φοιτητές που ακολουθούν το πανεπιστημιακό πρόγραμμα και ικανοποιούν ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  • βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο και μετά,
  • έχουν εξεταστεί με επιτυχία στα 4 πανεπιστημιακά μαθήματα,
  • έχουν ολοκληρώσει πτυχιακή και πρακτική,
  • έχουν συμπληρώσει, στο τέλος της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019, πάνω από 240  πιστωτικές μονάδες
  • χρωστούν ένα ή περισσότερα από τα εξής μαθήματα: Ιστορία τέχνης (Α΄ εξάμηνο), Νεότερη ελληνική ιστορία (ΣΤ΄ εξάμηνο) και Εφαρμογές στον παγκόσμιο ιστό (Ζ΄ εξάμηνο)

να επικοινωνήσουν με τον κ. Δημήτριο Κουή (dkouis@uniwa.gr) έως και την Παρασκευή 27/9/2019 Παρασκευή 4 Οκτωβρίου,  ώστε να εξεταστούν για να ολοκληρώσουν τον κύκλο των σπουδών τους  χωρίς καθυστέρηση.