Αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων 2019-2020

Αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων 2019-2020

Εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων 2019-2020

Πρακτικό ανάρτησης εισηγητικής έκθεσης αξιολόγησης ακαδημαϊκών υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από Πέμπτη 12 έως και τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία του Τμήματος, ώρες 9:00-15:00.