Παρακολούθηση και εξετάσεις του μαθήματος “Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής”

Παρακολούθηση και εξετάσεις του μαθήματος “Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής”

Σχετικά με το μάθημα Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής και την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί, με δεδομένη την δυσλειτουργία του φοιτητολογίου και τις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν στο πρόγραμμα σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος μελέτησε τα πολλά και διαφορετικά αιτήματα των φοιτητών, που εύλογα επιθυμούν να τελειώσουν το δυνατόν συντομότερο. Αποφάσισε ότι πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα σπουδών χωρίς παρεκκλίσεις, και ότι βάσει της αρχής της ισονομίας όλοι οι φοιτητές πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα χωρίς εξαιρέσεις
Το πανεπιστημιακό πτυχίο (και λόγω των όσων προβλέπει ο ιδρυτικός νόμος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) συνεπάγεται αυξημένες υποχρεώσεις, οι οποίες πιθανώς θα επεκτείνουν το χρονικό διάστημα των σπουδών, τουλάχιστον για μια μερίδα φοιτητών που βρίσκονται λίγο πριν το πτυχίο. Είναι το αναγκαίο τίμημα. Μην ξεχνάτε ότι η κτήση πανεπιστημιακού πτυχίου αποτελεί δική σας επιλογή.
Το Τμήμα δεν προτίθεται να κάνει εκπτώσεις στο εκπαιδευτικό έργο και για το λόγο αυτό θα εφαρμόσει ό,τι προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών επιτρέποντας μια και μόνη εξαίρεση:
Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο , ή μεγαλύτερο εξάμηνο, θα εξεταστούν μόνο στη θεωρία του μαθήματος. Η ρύθμιση αυτή θα εφαρμοστεί στις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2019.
Παρόλα αυτά συνιστούμε στους φοιτητές να παρακολουθήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις, ακόμη κι αν δεν έχουν την υποχρέωση.
Ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί, αλλά με το μαθητολόγιο να δυσλειτουργεί και σε ένα περιβάλλον που είναι ρευστό, το Τμήμα προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Συνέλευση του Τμήματος