Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής ΠΑΔΑ σχετικά με φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής ΠΑΔΑ σχετικά με φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους φοιτητές ότι με απόφασή της, η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θεωρεί ότι οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 13 δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν πανεπιστημιακό πτυχίο, αλλά υποχρεωτικά πτυχίο ΤΕΙ. Σημειώνουμε ότι η Συνέλευση του τμήματος έχει συνταχθεί ομόφωνα υπέρ της άποψης ότι οι εν λόγω φοιτητές δικαιούνται, σύμφωνα με το νόμο, να λάβουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Ωστόσο, εντός του Πανεπιστημίου δεν μπορούν να εφαρμόζονται διαφορετικές πολιτικές και για το λόγο αυτό το Τμήμα θα εφαρμόσει την οδηγία της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία ανέλαβε με την απόφασή της την ευθύνη για την ερμηνεία του νόμου.

Απόφαση Διοικούσας ΠΑΔΑ (pdf)