Συχνές ερωτήσεις και αρχείο excel ελέγχου αντιστοιχίσεων και πιστωτικών μονάδων

Συχνές ερωτήσεις και αρχείο excel ελέγχου αντιστοιχίσεων και πιστωτικών μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί το έγγραφο με τις συχνές ερωτήσεις (frequently asked questions – faqs) για την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών και το αρχείο excel για τον έλεγχο εκ μέρους των φοιτητών των αντιστοιχίσεων και των πιστωτικών μονάδων.

Το αρχείο excel πρέπει να το κατεβάσετε και να το επεξεργαστείτε με το Microsoft Excel.