Βιβλιοθηκονόμος με εμπειρία στα πρότυπα MARC21, UNIMARC και στο σύστημα KOHA

Βιβλιοθηκονόμος με εμπειρία στα πρότυπα MARC21, UNIMARC και στο σύστημα KOHA

Ζητείτε βιβλιοθηκονόμος με εμπειρία στην καταλογογράφηση στα μορφότυπα MARC21 και UNIMARC και στη χρήση KOHA.

Σύμβαση διάρκειας 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 6.

Εταιρεία DATALY https://dataly.gr/  

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο jobs@dataly.gr