Θέση Βιβλιοθηκονόμου – Έργο Κάλλιπος +

Θέση Βιβλιοθηκονόμου – Έργο Κάλλιπος +

Στο πλαίσιο του έργου Κάλλιπος+ έχει προκηρυχθεί μια θέση για εργασίες καταλογογράφησης-αρχειοθέτησης συγγραμμάτων (Κωδικός Θέσης: 009)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.