Πρακτική Άσκηση – με εκπαιδευτικά προσόντα: Βιβλιοθηκονομία – Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Πρακτική Άσκηση – με εκπαιδευτικά προσόντα: Βιβλιοθηκονομία – Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Πρακτική Άσκηση – με εκπαιδευτικά προσόντα: Βιβλιοθηκονομία

Είκοσι μία (21) θέσεις θα είναι διαθέσιμες συνολικά, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση στο πεδίο «Βιβλιοθηκονομία» στην ΚΠΙΣΝ ΑΕ, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ). Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για 1 από τις 21 θέσεις, επιλέγοντας την κατηγορία Τύπος ΙΙ – με εκπαιδευτικά προσόντα και καταχωρώντας τα αντίγραφα πτυχίου Βιβλιοθηκονομίας και διπλώματος αγγλικών.

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 22 Νοεμβρίου 2019, 14:00 (ώρα Ελλάδας)

Πληροφορίες:
https://internship.snfcc.org/public/mUuFtKP6VFl