Ημερίδα: Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και ∆ιά Βίου Μάθηση: ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τις δημόσιες βιβλιοθήκες

Ημερίδα: Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και ∆ιά Βίου Μάθηση: ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τις δημόσιες βιβλιοθήκες

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, συνδιοργανώνει μαζί με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Παράρτημα ΕΜΠ (κύριος οργανωτής), την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ημερίδα με θέμα: «Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και ∆ιά Βίου Μάθηση: ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τις δημόσιες βιβλιοθήκες», την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Εκπρόσωποι από διάφορους φορείς που θα συμμετέχουν στην ημερίδα θα παρουσιάσουν τις ελληνικές δράσεις Ανοικτής Εκπαίδευσης και Ανοικτής Επιστήμης. Επιπλέον, τρεις διακεκριμένοι ομιλητές από ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και διεθνή φόρα θα μεταφέρουν τη διεθνή εμπειρία για τα εν λόγω θέματα. Στην εκδήλωση επίσης θα προβληθεί και η θετική συμβολή της Δράσης «Κάλλιπος» στη Διά Βίου Μάθηση, καθώς και μια ολοκληρωμένη πρόταση μεταρρύθμισης του υφιστάμενου συστήματος παροχής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στην κατεύθυνση της Ανοικτής Εκπαίδευσης.
Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, τους ομιλητές καθώς και τον τρόπο εγγραφής στην ημερίδα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://oer2019.seab.gr/
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν.

Ημερίδα