Η Ώρα του Ερευνητή

Η Ώρα του Ερευνητή

Η Ώρα του Ερευνητή διοργανώνεται από τη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην παρουσίαση ερευνητικών εργασιών από μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Σχολής μας! Απώτερος σκοπός, η διάχυση επιστημονικής γνώσης, η δόμηση συνεργειών, καθώς και η ανάπτυξη κινήτρου για την ενασχολήση των φοιτητών με την Έρευνα.
Το Ερευνητικό Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας (https://iml.alis.uniwa.gr/) του

συμμετέχει ενεργά στην πρώτη συνεδρίαση με τρεις ομιλίες! – Δείτε το πρόγραμμα.

Φυσικά, όλοι οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να συμμετέχουν στις παρουσιάσεις, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους!
Σας περιμένουμε όλους την Τρίτη 20 Απριλίου και ώρα 18:00 με 20:30!
Σύνδεσμος στο MSTeams: https://surl.ms/XP7