Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΜΣ ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΜΣ ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν ο προσωρινός κατάλογος επιτυχόντων (με αλφαβητική σειρά) και ο πίνακας με τους επιλαχόντες – ούσες.

Για την αποστολή ερωτημάτων και ενστάσεων χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση alis_master@uniwa.gr.

Αμέσως μετά την έκδοση του οριστικού καταλόγου επιτυχόντων οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν οδηγίες για την εγγραφή τους και την έναρξη των μαθημάτων.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Αρχείο προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων ακαδημαϊκό έτος 2018-2019