Προκήρυξη ΠΜΣ στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία (2018-2019)

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία.

Για περισσότερες πληροφορίες (πλήρες κείμενο προκήρυξης, αίτηση συμμετοχής, προθεσμίες κ.λπ.)  μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: