Βιβλιοκρισία «Αρχεία και Δίκαιο. Προσωπικά δεδομένα. Πνευματική ιδιοκτησία. Πολιτιστική κληρονομιά»

Βιβλιοκρισία «Αρχεία και Δίκαιο. Προσωπικά δεδομένα. Πνευματική ιδιοκτησία. Πολιτιστική κληρονομιά»

Kυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη το σύγγραμμα της Καθηγήτριας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου Μαρίας Κανελλοπούλου-Μπότη με τίτλο «Αρχεία και Δίκαιο. Προσωπικά δεδομένα. Πνευματική ιδιοκτησία. Πολιτιστική κληρονομιά», (Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2020 σσ. ΙV-XIII και 1-415, Πρόλογος: Λ. Μήτρου, ISBN: 978-960-622-996-1).

Πρόκειται για το πρώτο ενιαίο σύγγραμμα που αναφέρεται στο δίκαιο των Αρχείων.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη σχετική βιβλιοκρισία του Δρ. Θεόδωρου Χίου, επιστημονικού συνεργάτη του Τμήματος, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαχείριση Πληροφοριών σε ΒΑΜ”

https://www.iprights.gr/gnomes/319-vivliokrisia-maria-kanellopoulou-mpoti-arxeia-kai-dikaio-nomikh-bibliothiki-2020