Πρόγραμμα
Coursera for Campus

Τι είναι η Coursera

Η Coursera είναι μια πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε τεχνολογίες αιχμής. Κατά κύριο λόγο δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (skills), που θεωρείται ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο μέλλον, τόσο στον επιχειρησιακό, όσο και στον ερευνητικό κλάδο. Για να επιτευχθεί αυτό, το περιεχόμενο των μαθημάτων δημιουργείται από μεγάλα πανεπιστήμια και οργανισμούς όπως είναι το University of Standford, το University of Melbourne, το Yale University, το University of Columbia, το University of Michigan, η Google, η Intel, η IBM και κ.α.

Το Πρόγραμμα Coursera for Campus

Το Coursera for Campus δίνει την δυνατότητα σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και στο υπόλοιπο προσωπικό του πανεπιστημίου να εγγραφούν στα μαθήματα της πλατφόρμας αποκτώντας την ανάλογη πιστοποίηση από το φορέα που προσφέρει το εκάστοτε μάθημα.

Η Δράση

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης εξασφάλισε 100 άδειες (Licences) για τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό του προσωπικό με σκοπό την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Κάθε άδεια αντιστοιχεί σε ένα χρήστη, ενώ δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε. Επίσης, μπορείτε να συνεργαστείτε με τους συμφοιτητές σας, σε περίπτωση που έχετε επιλέξει κοινά μαθήματα μέσα από την πλατφόρμα. Είναι απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ κάθε συμμετέχων οφείλει να ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα (1) μάθημα. Προς διευκόλυνση σας, ακολουθεί παρακάτω ένας ενδεικτικός κατάλογος με προτεινόμενα μαθήματα, τα οποία άπτονται του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Φυσικά, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο μάθημα μέσα από τον κατάλογο της Coursera.

Τα Μαθήματα

Το περιεχόμενο των μαθημάτων εστιάζει περισσότερο σε επιστημονικά και πρακτικά πεδία τα οποία δίνουν έμφαση στην αξιοποίηση της Πληροφορίας. Μερικά από αυτά είναι η Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science), η Ανάλυση (Data Analysis), η Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data), οι Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing), η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), κ.α. Πέραν αυτών, προσφέρονται πάνω από 4.000 μαθήματα σε πλήθος άλλων πεδίων τόσο ανθρωπιστικών όσο και θετικών επιστημών. Στην πλειοψηφία τους τα μαθήματα εμφανίζουν διαδραστικό χαρακτήρα με βίντεο, μικρά κουίζ και εργασίες γεφυρώνοντας έτσι την επιστημονική γνώση με τις δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.