Τόδουλου Παρασκευή

qode interactive strata

Διοικητικό προσωπικό (ΔΠ)

Προϊσταμένη Γραμματείας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

alis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5203

Η Παρασκευή (Βιβή) Τόδουλου είναι προϊσταμένη της γραμματείας του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.