Ντάλλα Ξανθή

qode interactive strata

Διοικητικό προσωπικό (ΔΠ)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

alis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5205

Η Ξανθή Ντάλλα είναι υπάλληλος της γραμματείας του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.