Νινέτα Σωτηράκη

qode interactive strata

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

nsotiraki@uniwa.gr

Η Νινέτα Σωτηράκη είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2020). Είναι πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας από το ΕΚΠΑ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M. Phil.) στη Συγκριτική Λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο Michel de Montaigne – Bordeaux III και (M. Ed.) στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένη Γλώσσα από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Από το 2003 εργάζεται στη Δημόσια Εκπαίδευση και από το 2016 υπηρετεί ως Διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ είναι μέλος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη συσχέτιση της αρχειακής πληροφορίας με την τοπική ιστορία και στα ψηφιακά εργαλεία ανάδειξης της αρχειακής πληροφορίας.

Ενδεικτικός Τίτλος Έρευνας επί Διδακτορία:

Τα αρχειακά κατάλοιπα των Joseph Keck – Μιχαήλ Φοίφα  και η συνεισφορά τους στην ιστορία της Καλαμάτας: Αρχειακή οργάνωση, ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και προβολή με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

Σύντομη Περίληψη Ερευνητικού Αντικειμένου:

Η συμβολή των αρχείων στην προσέγγιση, την κατανόηση, τη γνώση και την ερμηνεία της ιστορίας είναι αδιαμφισβήτητη. Ξεχωριστό ρόλο παίζουν τα ιδιωτικά αρχεία, ειδικά σε τοπικό επίπεδο. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και το αρχείο Joseph Keck – Μιχαήλ Φοίφα για την ιστορία της Καλαμάτας. Περιλαμβάνει χιλιάδες τεκμήρια κυρίως χαρτώου υποστρώματος από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου και θεωρείται σημαντικό γιατί περικλείει ταυτόχρονα πολλές σχεσιακές ιδιότητες: το αρχείο είναι προσωπικό, εμπορικό και προξενικό-διπλωματικό.

Η προτεινόμενη διατριβή στοχεύει εν πρώτοις να αποδώσει ψηφιοποιημένο, λειτουργικά οργανωμένο, τεκμηριωμένο και προσβάσιμο στην επιστημονική και όχι μόνο κοινότητα το αρχείο και τα εργαλεία έρευνας που θα προκύψουν από αυτό. Με τον τρόπο αυτό θα συνεισφέρει στη διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης, αναδεικνύοντας κοινωνικοοικονομικές πτυχές της τοπικής δραστηριότητας έως σήμερα ενδεχομένως άγνωστες. Στη συνέχεια, σχεδιάζοντας και αξιοποιώντας κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, επιθυμεί να συμβάλει στη δημιουργία της αρχειακής συνείδησης και στην καλλιέργεια της αρχειακής παιδείας, διά μέσου πρωτότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αναδεικνύουν την τοπική ιστορία.

Για την προτεινόμενη εργασία θα χρησιμοποιηθεί μια γκάμα αρχειακών εργαλείων, όπως το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό) – ΔΙΠΑΠ(Γ), το Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Λειτουργιών (ΔΙΠΠΕΛ), το Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφών για Νομικά, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες (ΔΙΠΚΑΕ ΝΦΠΟ) και το αρχείο καθιερωμένων όρων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Για την καταχώρηση της περιγραφής των τεκμηρίων θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό ελεύθερου κώδικα ICA-AtoM.

Επικοινωνία

nsotiraki@uniwa.gr

Σύντομο Βιογραφικό

SOTIRAKI Nikoleta Cv2020