Κατσίρα Γεωργία

qode interactive strata

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

gkatsira@uniwa.gr

Η Γεωργία Κατσίρα είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στη Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση τις Νέες Τεχνολογίες από το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2006). Στο ίδιο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου περάτωσε τον πρώτο κύκλο σπουδών της (2004). Από το 2016 έως και σήμερα είναι βιβλιοθηκονόμος στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών, ενώ έχει εργαστεί κατά το παρελθόν σε Ακαδημαϊκές και Ειδικές βιβλιοθήκες καθώς και σε Αρχεία. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, ενώ τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την Πληροφοριακή Παιδεία (Information Literacy), τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Multicultural education) όπως επίσης και με την Πληροφορία των Μέσων (Media Literacy).

CV στα ελληνικά

Ενδεικτικός Τίτλος Έρευνας επί Διδακτορία:
Πληροφοριακή παιδεία και διαπολιτισμική εκπαίδευση

Σύντομη Περίληψη Ερευνητικού Αντικειμένου:

Η Ελλάδα αποτελεί αδιαμφισβήτητα χώρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων, με τα παιδιά αυτών να  προσπαθούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η ανάγκη να μπορεί ένας μαθητής να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει μία πληροφορία, μιας και καθημερινά βομβαρδίζεται από πληθώρα πληροφοριών και δεδομένων, να κρίνει κατά πόσο του χρειάζεται, ώστε να την ενσωματώσει στα σχολικά του καθήκοντα (λ.χ. έρευνα) και στην καθημερινότητά του, είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Παρόλα αυτά, το επίπεδο της πληροφοριακής παιδείας στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ακόμα χαμηλό, αν όχι ανύπαρκτο.

Η προτεινόμενη έρευνα, αποσκοπώντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης του συγκεκριμένου τομέα, σε πρώτο στάδιο, θα περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο της ύπαρξης ή όχι προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική), και θα απαντήσει στο αν και κατά πόσο καλύπτουν τις ανάγκες των ελληνόπουλων αλλά και των προσφύγων / μεταναστών στην έρευνά τους. Σε επόμενο στάδιο, θα δημιουργηθεί ένα «νέο-πρότυπο/μοντέλο», το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί στις ελληνικές σχολικές βιβλιοθήκες και στις δομές υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων που θα συμμετέχουν στην έρευνα, ώστε να δημιουργηθεί μία σαφής εικόνα επιτυχούς απόκρισης ή όχι αυτού του μοντέλου, με κριτήριο όχι μόνο την εκπαιδευτική πρόοδο αυτών των παιδιών, αλλά και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Και τέλος, η έρευνα θα ολοκληρωθεί με την αποτίμηση της χρηστικότητας προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας, μέσω ερωτηματολογίων σε προκαθορισμένο δείγμα Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών, από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα πληροφοριακού αλφαβητισμού.