Σίτιση μεταπτυχιακών φοιτητών & υποψηφίων διδακτόρων στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου

Σίτιση μεταπτυχιακών φοιτητών & υποψηφίων διδακτόρων στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου

Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς επίσης οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι θέλουν να τους χορηγηθεί το δικαίωμα δωρεάν σίτισης, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: submit-sitisi@uniwa.gr

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στη σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.