Παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών – Εαρινό εξάμηνο 2023-24

Παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών – Εαρινό εξάμηνο 2023-24

Με βάση την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 9/25-04-2024, Θέμα 16ο) η εξέταση των πτυχιακών εργασιών του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 θα πραγματοποιηθεί, κατ’ εξαίρεση, εντός της εξεταστικής περιόδου και όχι μετά τη λήξη της. 
Επομένως, οι παρουσιάσεις των ολοκληρωμένων πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 12-7-2024 στις 10:00 στην αίθουσα Κ7.004
Κατάθεση αιτήσεων εξέτασης στη Γραμματεία μέχρι τη Δευτέρα 8-7-2024.